ДА СЕ ХРАНИШ Е ЧОВЕШКО, НО ДА СЕ ХРАНИШ ДОБРЕ Е БОЖЕСТВЕНО!